internet-markkinointi

Internet-markkinoinnin ABC: Mitä on internet-markkinointi?

Tämä kirjoitus on osa ABC-artikkelisarjaa, jossa ideana on tarjota tietystä aiheesta perusteet keskittymällä kokonaiskuvaan sekä keräämään hyvää materiaalia osaamisen syventämiselle. ABC-artikkeleita tullaan pitämään jatkuvasti ajan tasalla, niitä siis parannetaan ja täydennetään. Jos siis harkitset digitaalisen tuotteen tekoa, kannattaa tähän artikkeliin palata ja lisätä se kirjanmerkkeihisi.

Internet-markkinointi on osa-alue, josta jokaisen digitaalisia tuotteita (kuten verkkokursseja) myyvän tulisi olla ainakin pääpiirteittäin kartalla. Aihe on laaja, mutta mahdollisuudet ja vaihtoehdot kannattaa olla selvillä, että osaa suunnitella markkinointiaan järkevästi. Kaikkea ei toki aina pysty tai kannata tehdä itse, mutta on hyvä myös tietää, mitä on tilaamassa ulkopuolisilta asiantuntijoilta.

Mitä sitten on internet-markkinointi? Tai mitä on ylipäätään markkinointi? Monella menee myös helposti myynti ja markkinointi sekaisin keskenään. Kun tässä artikkelissa puhun markkinoinnista, tarkoitan seuraavaa:

Markkinointi on toimintaa, jolla saadaan tavoiteltu kohderyhmä haluamaan tiettyä tuotetta tai palvelua.

Se ei siis ole satunnainen kasa mainoksia tai markkinointitaktiikoita vaan järjestelmällinen tapa toimia. Markkinoinnin tarkoituksena on tehdä itse myyntitapahtumasta mahdollisimman helppoa.

Internet-markkinoinnin etuja

 • Se mahdollistaa suurienkin joukkojen tavoittamisen nopeasti.
 • Tuotteesi ja palvelusi voivat näkyä monissa kanavissa. Näiden kanavien ristiinlinkittäminen on myös helppoa, joka tehostaa monikanavaisuuden tehoa entisestään.
 • Sähköinen markkinointi mahdollistaa kampanjoiden tarkan mitattavuuden. Mitattavuus onkin yksi isoimmista tekijöistä, joka erottaa tämän perinteisemmistä tavoista. Esim. lehtimainoksen tehoa on usein todella vaikea saada mitattua eristyksissä.
 • Voit kohdentaa markkinointipanostuksesi juuri sinne, mihin haluat. Googlessa mainoksesi näkyvät vain niille käyttäjille, jotka etsivät valitsemillasi hakusanoilla. Facebookissa voit kohdentaa mainokset näkymään hyvinkin tarkalle joukolle.
 • Kampanjat ovat helposti ja nopeasti muokattavissa tulosten perusteella. Jos jokin asia ei toimi, sen voi muuttaa saman tien.
 • Mainostaminen on nopeaa. Kun haluat mainostaa tuotteitasi, saat ensimmäiset mainokset näkyviin jo muutamassa minuutissa.
 • Kustannukset ovat tarkasti kohdennettavissa. Voit valita, mihin markkinointirahat käytät ja näet reaaliajassa, kuinka monta euroa kuhunkin kanavaan on mennyt.
 • Sinun ei tarvitse tehdä pitkäaikaisia mainossopimuksia.
 • Internet-markkinointi mahdollistaa interaktion asiakkaiden ja potentiaalisten asiakkaiden kanssa. Pystyt helposti käymään dialogia mm. blogisi kommenttiosiossa tai Facebook-ryhmässäsi.

Kuullessaan sanan internet-markkinointi monet ajattelevat pääasiassa Googlea ja Facebookia. Se on kuitenkin paljon laajempi kenttä kuin hakukonemarkkinointi tai Facebook-mainokset. Eri kanavia pohtiessa on tärkeää selvittää, että mistä potentiaaliset asiakkaat tavoittaa parhaiten ja kustannustehokkaasti.

Seuraavassa on käyty läpi edellä mainittujen lisäksi olennaisimpia osa-alueita. Kommentoi alle, jos jokin tärkeä jäi mielestäsi puuttumaan.

Blogi tai sivusto

Oma blogi tai sivusto on internet-markkinoinnin kulmakivi. Kun myyt digitaalisia tuotteita, on sivustosi se paikka, jossa asiakas innostuu ja saa lisätietoa tuotteistasi sekä jonka kautta hän useimmiten ostaa tuotteesi.

Oma sivusto on hyvä tapa saada lisää näkyvyyttä, viestittää asiantuntemustasi ja saada aiheestasi kiinnostuneet ihmiset samaan paikkaan. Sivustolle kannattaa tuottaa asiakassegmenttiäsi kiinnostavaa, mukaansatempaavaa sisältöä. Tällä tavoin sivustostasi muodostuu kohderyhmällesi tärkeä paikka ja saat luotua heihin vahvemman suhteen. Luottamus myyjään on erityisesti digitaalisten tuotteiden kohdalla tärkeää, sillä ostettavaa tuotetta ei pysty ennen ostotapahtumaa hypistelemään kuten fyysistä tuotetta.

Sivustosi voi olla blogi tai sen osana voi olla blogi. Blogin avulla pystyt luomaan sivuston ympärille yhteisöllisyyttä, sillä kommenttiosion keskustelut voivat aika-ajoin olla hyvinkin aktiivisia.

Jotta saat aiheestasi kiinnostuneita ihmisiä tulemaan sivustollesi, on sinunkin keskityttävä internet-markkinoinnissa sinne, missä asiakkaasi ovat. Jos aihealueeseesi liittyviä asioita haetaan paljon Googlesta, kannattaa tällöin panostaa hakukonemainontaan ja hakukoneoptimointiin. Mikäli asiakkaasi lukevat ahkerasti tiettyjä blogeja, on sinun hyvä osallistua niissä tapahtuvaan keskusteluun. Aika ajoin kannattaa myös kirjoittaa vieraskyniä muiden blogeihin, jolloin pääset hyvin näkyville oman sivustosi ulkopuolella.

Hakukonemainonta

Hakukonemainonnan idea on siinä, että saat näkyvyyttä juuri silloin, kun asiakas on hakemassa tietoa jostain, mikä liittyy myymääsi tuotteeseen tai palveluun. Pääset olemaan asiakkaan silmien edessä todella oikea-aikaisesti. Hakukonemainonnassa valitset mainostajana itse hakusanat, joita haettaessa haluat mainoksesi näkyvän.

Suomessa (ja maailmanlaajuisesti myös) Google AdWords on relevantein paikka hakukonemainonnalle, sillä valtaosa Internetin käyttäjistä käyttää lähes ainoastaan Googlea hakukoneena. Suomi on sen verran pieni kielialue, että monilla hakusanoilla on kohtalaisen vähän kuukausittaisia hakuja. Tämän takia mainokset kannattaa kohdistaa suurimpaan hakukoneeseen, eli Googleen. Bing ja Yahoo! ovat suomalaisten keskuudessa vain vähän käytettyjä hakukoneita.

Hakukoneoptimointi

Yksi suurimmista liikenteen lähteistä verkkosivuille on hakukoneet. Mitä paremmin sivusi sijoittuu hakukoneiden tuloksissa, sitä enemmän saat sitä kautta liikennettä. Hakukoneliikenne on siitä mukavaa, että se on käytännössä ilmaista toisin kuin mainoksilla ajettava liikenne. Jokaisen internet-markkinoijan tulisi olla edes pintapuolisesti selvillä siitä, miten hakukoneet toimivat.

Hakukonetulosten klikkiprosentit - internet-markkinointi

Yllä olevasta kuvaajasta (alkuperäinen lähde täältä) näkee, miten klikkaukset jakautuvat hakukonetuloksen mukaan. Ensimmäiseksi sijoittunut tulos saa luonnollisesti eniten klikkejä, toinen toiseksi eniten, jne. Kannattaa huomata, että ensimmäiset kolme tulosta keräävät yli 60% klikkauksista.

Jos jollain tietyllä hakusanalla on esim. 1000 hakua kuukaudessa, saa 10. tulos 24 kävijää hakukoneen kautta, kun ensimmäinen kerää 325. Ei siis ole yhdentekevää monentenako sivusi on hakutuloksissa.

Tehdään nopea laskutoimitus. Oletetaan seuraavaa:

 • Haluat, että potentiaaliset asiakkaat löytävät sivustosi viidellä tärkeimmällä hakusanalla.
 • Jokaista sanaa haetaan 1000 kertaa kuukaudessa.
 • Klikkihinta jokaiselle näistä hakusanoilla näytettävälle mainokselle on 2€.

Jos sivustosi on ensimmäisenä hakutuloksissa jokaisella näistä viidestä hakusanasta, saat kävijöitä 1625 (5 x 325 = 1625) kuukaudessa. Mikäli et näy lainkaan hakutuloksissa, joudut maksamaan samasta määrästä kävijöitä mainoksia käyttämällä 3250 €/kk. Hyvin sijoittuminen hakutuloksissa on siis todellakin rahan arvoista! Internet-markkinointi hyvin tehtynä auttaa siis myös säästämään sinulta rahaa.

Hakukoneoptimoinnilla (SEO, search engine optimization) tarkoitetaan toimenpiteitä, joilla hakukoneiden hakutulosten sijoitusta voidaan parantaa. Karkeasti nämä toimenpiteet voidaan jakaa kahteen, sivuston sisällä tapahtuviin sekä sivuston ulkopuolella tapahtuviin toimenpiteisiin.

Sivuston sisäinen optimointi

Sivuston sisäisessä optimoinnissa korostuu kaksi asiaa. Ensinnäkin sivuston tekninen rakenne pitää olla kunnossa, jotta hakukoneet osaavat löytää kaiken tarvitsemansa analysoidakseen sisällön. Valtaosalla sivustoista tämä on edelleen aivan päin seiniä, vaikka sivuston olisikin tehnyt “ammattilainen”.

Toisekseen sivulla pitää olla riittävästi ja oikeissa paikoissa hakusana, jolla haluat sivun löytyvän hakukoneista. Tällä pidetään huolta siitä, että hakukone tietää, mitä aihetta sivu käsittelee. Jos haluat sivun löytyvän esim. hakusanalla “kermamunkki” ja ainoa maininta kermamunkista on jossain kuvassa, ei hakukone voi millään päätellä, että sivu käsittelee kermamunkkia. Sana “kermamunkki” pitäisi esiintyä title-elementissä, otsikoissa sekä leipätekstissä riittävän monta kertaa.

Sivuston ulkopuolella tapahtuva optimointi

Isoin yksittäinen tekijä oman sivuston ulkopuolella, joka vaikuttaa hakukonesiin on ulkopuoliset linkit sivuille. Sekä linkkien lukumäärä että laatu vaikuttavat sijoitukseen. Toinen tärkeä tekijä on se, kuinka paljon sivuja on jaettu sosiaalisessa mediassa ja kuinka suurta aktiivisuutta jaot keräävät siellä.

Kuten sanottu, sivustolle linkkaavien sivujen lukumäärä vaikuttaa hakukonesijoituksiin. Ei kuitenkaan ole yhdentekevää, miltä sivuilta linkit ovat peräisin.

Linkkaavan sivun relevanttius suhteessa linkitettävään sivuun vaikuttaa siihen, miten arvokkaaksi hakukone kokee kyseisen linkin. Kontekstilla on siis väliä. Linkki sivulta, jossa puhutaan munkeista on arvokkaampi kuin sivu, joka käsittelee auton varaosia. Olettaen siis, että oma sivusi käsittelee kermamunkkeja 🙂

Myös sillä on väliä, mitä linkin ankkuritekstissä lukee. “Kermamunkki” kertoo hakukoneelle enemmän kuin “Klikkaa tästä“.

Yksi iso tekijä on linkkaavan sivun hakukonearvostus. Jos linkittävä sivu on hakukoneen arvostusasteikolla korkealla, on myös sieltä tulevat linkit arvokkaampia. Helsingin sanomien sivuilta tuleva linkki on siis monta kertaa vahvempi kuin vaikkapa yksittäisen henkilön omilta kotisivuilta tuleva.

Sivustolle osoittavat linkit ovat toki muutenkin tärkeitä kuin vain ja ainoastaan hakukonenäkyvyyden vuoksi. Näiden linkkien kautta tulee sivustolle käviöitä klikkausten kautta.

Sinun on hyvä seurata säännöllisesti, mistä ja paljonko sivullesi on linkkejä. Yksi hyvä ilmainen työkalu tähän on Open Site Explorer.

Laajempi suomenkielinen hakukoneoptimoinnin ohjeistus löytyy Nettibisnes.Info:lta.

Sosiaalisen median markkinointi

Jos ja kun haluat käyttää sosiaalisen median palveluita hyväksi markkinoinnissa, kannattaa ensin miettiä, missä palveluissa mahdolliset asiakkaasi viettävät aikaa. Facebook tavoittaa laajan yleisön, kun taas Pinterest vetää puoleensa pääasiasiassa naisia. Twitterin käyttö puolestaan on Suomessa vielä aika pientä ja sen aktiivikäyttäjät ovat keskimääräistä teknisemmin orientoituneita. Internet-markkinointi on sitä helpompaa, mitä paremmin tunnet kohdeyleisösi.

Facebook

Facebookia voi käyttää sekä suoraan mainostamiseen että yhteisön keräämiseen omalle FB-sivulleen. Monesti tehokkainta on kuitenkin tehdä näitä yhdessä.

Facebook-mainonnan parhaita puolia on sen hyvä kohdennettavuus. Mainoksia voi kohdentaa mm. iän, sukupuolen, tykkäämisten, asuinpaikan, koulutuksen ja työpaikan suhteen. Tämä mahdollistaa sen, että pystyt saamaan mainoksesi juuri tietyt kriteerit täyttävän Facebook-käyttäjän silmien eteen. Facebookin mainosten kohdistaminen kehittyy jatkuvasti ja tulee koko ajan tarkemmaksi. Tämä on mukavaa mainostajalle, mutta joskus tulee pieniä pelkotiloja siitä, kuinka paljon tietoa jokaisesta käyttäjästä Facebookilla on.

Facebook-sivut tarjoavat hyvän mahdollisuuden siihen, että voit ilmaiseksi tavoittaa sivusi tykkääjiä. Facebook on kuitenkin heikentänyt ajan myötä sivujen julkaisuiden näkyvyyttä käyttäjien virrassa ja pyrkii ajamaan sivujen ylläpitäjiä maksamaan lisänäkyvyydestä. Facebook-sivuilla kannattaa jakaa sellaista sisältöä, joka kiinnostaa sivun tykkääjiä. Mitä enemmän ihmiset reagoivat postauksiin, sitä paremmin ne pääsevät muutenkin näkyville. Pelkkä omien tuotteiden mainostaminen ei yleensä ole kovin kauaskantoista.

YouTube

YouTube on internetin suosituin videopalvelu ja samalla myös internetin toiseksi suurin hakukone Googlen jälkeen. Jos tuotteestasi tai palvelustasi on mahdollista tehdä edustavia ja mielenkiintoisia videoita, on YouTuben käyttö suositeltavaa. YouTubeen pystyy perustamaan omia kanavia, joihin videot ladataan.

Koska YouTube toimii hakukoneena, kannattaa myös siellä olevia videosivuja muokata hakuja varten. Videon nimi, kuvauskenttä ja tagit vaikuttavat hakutuloksiin.

Videon alapuolella olevaa kuvauskenttää on hyvä käyttää tehokkaasti hyödyksi. Siihen voi kirjoittaa hyvinkin pitkiä tekstejä ja vaikka kirjoittaa koko videon puheet tekstiksi, jolloin hakuihin osuvia sanoja on riittävästi. Ensimmäiseksi kuvauskenttään kannattaa laittaa linkki omalle sivulle, josta löytyy lisätietoa videon aiheesta. Näin saat maksimoitua YouTuben kautta tulevan liikenteen omalle sivustollesi.

Sähköpostimarkkinointi

Osa voi ajatella, että sähköpostimarkkinointi on vanhanaikaista ja se on pelkkää spämmiä. Sosiaalisen median markkinointi on nykyään trendikästä ja vie ison osan huomiosta. Näin ei kuitenkaan välttämättä tarvitse olla. Sähköposti on paljon henkilökohtaisempi kuin monet muut kanavat ja sitä kautta on helppo tavoittaa ihmisiä. Sähköpostimarkkinointi on ollut jo pitkään yksi internet-markkinoinnin kulmakivistä.

Omaa sähköpostilistaa on tärkeä lähteä keräämään mahdollisimman aikaisessa vaiheessa, sillä sitä ei kerätä aivan hetkessä. Vaikka sivusi tippuisivat Googlen hakutuloksissa ja Facebook muuttaisi päivitysten näkyvyyksiä, sähköpostilistasi on ja pysyy. Sen avulla voit tavoittaa aiheestasi kiinnostuneet ihmiset sekä nyt että jatkossa. Sähköpostilistojen hallinnointiin kannattaa käyttää siihen tarkoitettuja palveluita. Olemme vuosien saatossa käyttäneet kaikkia isoimpia palveluita ja tällä hetkellä ehdottomasti paras hinta-laatu-suhde on ConvertKitissä.

Kaikki meistä saamme spämmiä sähköpostiin päivittäin. Sinä et missään nimessä halua leimautua yhdeksi näistä roskapostin lähettäjistä! Kannattaa ajatella asia niin, että olet vaihtamassa mielenkiintoista ja arvokasta tietoa sähköpostin vastaanottajan aikaan. Sähköpostilistallesi kuuluvien täytyy pystyä luottamaan sinuun ja siihen ettet vain häikäilemättömästi tuputa heille omia tuotteitasi. Hyvä sähköpostisisältö syventää sinun ja yleisösi suhdetta.

Me olemme Digivallankumouksessa keränneet alusta asti sähköpostilistaa, nimeltään Sisäpiiri. Pyrimme tarjoamaan sisäpiiriläisille materiaalia, joka auttaa heitä ymmärtämään paremmin, miten ja miksi tehdä digitaalisia tuotteita sekä kuinka muuttaa omaa osaamista rahaksi. Sisäpiirille lähetämme myös tietoa kaikesta mielenkiintoisesta ennen kuin niitä paljastetaan Digivallankumous.fi sivustolla. Esim. tieto e-kirja mastermindista kerrottiin sisäpiiriläisille ennen muita.

Sähköpostilistalle lähetettävistä viesteistä valtaosan tulisi olla sisällöltään sellaisia, jotka kiinnostavat vastaanottajaa. Kannattaa miettiä tarkkaan, minkälainen viesti kiinnostaa kohdeyleisöäsi ja tarjota heille lisäarvoa. Voit myös ajoittain mainostaa tuotteitasi sähköposteissa, mutta jos mainosten suhde nousee liian suureksi, alkaa se ärsyttämään vastaanottajia ja heitä poistuu sähköpostilistaltasi.

Webinaarit

Webinaarit (eli nettiseminaarit) ovat osoittautuneet yhdeksi tehokkaimmista markkinointivälineistä netissä. Webinaarin avulla pääset helposti kertomaan yhdellä istumalla kymmenille, sadoille tai jopa tuhansille ihmisille viestisi.

Webinaari kannattaa rakentaa niin, että suurin osa siitä koostuu mielenkiintoisesta koulutussisällöstä ja loppuosassa voit myydä jotain webinaarin aiheeseen soveltuvaa tuotettasi tai palveluasi.

Internet-markkinointi on muutakin kuin omat nettisivut

Vaikka oma sivusto on äärimmäisen tärkeä osa internet-markkinointia, kannattaa isoin osa panostuksesta kuitenkin laittaa sen ulkopuolisiin aktiviteetteihin. Ajatuksena on rakentaa omista sivuista ikään kuin kaupunki, johon johtaa monta tietä.

Sivustosta kaupunki - internet-markkinointi

Yhteisöiden luominen ja liikennemäärien kasvattaminen ovat avainasemassa toimivan liiketoiminnan luomisessa verkossa. Sivuston ulkopuolisista tekijöistä kannattaa keskittyä ainakin seuraaviin:

 • Blogin tilaajat
 • Sosiaalisen median seuraajat
 • Linkit sivustolle
 • Hakukoneliikennettä tuovat hakusanat
 • Sähköpostilista

Tarvitset myös alustan, jolla myyt tuotteitasi (kuten verkkokurssejasi, e-kirjojasi tai valmennuksiasi). Tätä tarkoitusta varten perustimme verkkokurssialusta Campwiren, jolla aloitat helposti liiketoiminnan netissä.

Henri Liljeroos

Olen yrittäjä ja skaalautuvien liiketoimintamallien ylin ystävä. Haluan, että suomalaiset asiantuntijat oppivat ottamaan hyödyn irti Internetin tuomista mahdollisuuksista. Verkkokurssit ja muut skaalautuvat koulutusmuodot ovat suurimmalla osalla vielä hyödyntämättä. Uskon, että tässä pystyn olemaan monen apuna ja tukena. Jos näet, että voin auttaa sinua, niin lähetä sähköpostia [email protected] ja jatketaan jutustelua :)

Trackbacks

 1. […] voit antaa muiden hoitaa tuotteesi myymisen. Voit käyttää apunasi kumppanuusmarkkinointia ja internet-markkinointia kun myyt digitaalista […]

 2. […] mahdollisia markkinointikikkoja, joihin törmäävät ilman mitään tarkempaa suunnitelmaa. Internet-markkinointi mahdollistaa monien eri työkalujen käyttämisen ja tästä syystä onkin tärkeää edetä […]

 3. […]  MITÄ VIISAAT OVAT SANONEET:   Henri Liljeroos kuvaa Markkinointia tässä Digivallankumous.fi blogissaan näin:   “Markkinointi on toimintaa, jolla saadaan haluttu kohderyhmä haluamaan […]

 4. […] perusasioista.    MITÄ VIISAAT OVAT SANONEET:   Henri Liljeroos kuvaa Markkinointia tässä Digivallankumous.fi blogissaan näin:   “Markkinointi on toimintaa, jolla saadaan haluttu kohderyhmä haluamaan […]