Jukka Harmainen

Sanoisin, että rohkeasti mukaan! Siellä on samoja asioita äimisteleviä ja aina on mahdollisuus oppia.

Koin seminaarin erittäin hyödylliseksi. Se antoi uskoa siihen, että osa asioista on tehty oikein ja osalle on todellakin tehtävissä jotain.