Kirjailijat ovat hyvällä asialla ja olisimme kiitollisia, jos auttaisit levittämään tietoa heidän kirjoistaan. Siispä, klikkaa alta ja auta. 🙂

Kirjatiivistelmien sisällysluettelo:

  • Tiina Mörsky – Varmista innostuksen ja motivaation säilyminen työelämässä kahdeksan työelämätaidon avulla
  • Ilkka A Porkka – Taiteilijasta markkinoijaksi: tee taiteestasi tuoteluetteloita, nettikauppa ja videoita ja kansainvälisty pienin kustannuksin
  • Taina Sampakoski – Työväline vähemmistökielen elvytykseen. Miten opettaa kieltä pienille lapsille, jotka eivät vielä ymmärrä suomea? Miten elvyttää puhetta sellaisten lasten kohdalla, jotka kyllä ymmärtävät, mutta eivät itse puhu? Miten kielen oppimisesta voi tulla leikki?
  • Taina Siukola – Mindfulness-taidot työssä – lisää aikaa ja parempia tuloksia voi saada vain pysähtymällä!
  • Tiina Airaksinen – Jumittaako opinnäytteen kirjoitustyö? Opinnäyteteksti vauhtiin -opas auttaa sinua raivaamaan kirjoittamisen esteet ja hidasteet. Sovella oppaan vinkkejä, opi esimerkeistä ja hyödy harjoituksista
  • Marjut Salminen – Salus publica, salus mea = kaikkien hyvinvointi on myös minun hyvinvointini. Huonon työilmapiirin korkin poksauttaminen hyvän ryhmädynamiikan avulla

 

Tiina Mörsky

Varmista innostuksen ja motivaation säilyminen työelämässä kahdeksan työelämätaidon avulla

Uuden ajan työelämätaidot auttaa sinua varmistamaan innostuksen ja motivaation säilymisen työelämässäsi. Kirja auttaa sinua sovittamaan yhteen työn ja muun elämän. Uuden ajan työelämätaidot –kirjassa käsitellään oman itsensä johtajuutta, mielen voimaa, kaaoksesta selviytymistä, oman itsensä kasvua ja menestymistä sekä esitellään menestyjän kahdeksan työelämätaitoa. Kirjan avulla varmistat itsellesi merkityksellisen ja oman näköisen työelämän. Vastaukset hyvinvointiin ja menestykseen löytyvät yllättävän läheltä!

Olen Tiina Mörsky, LCF Life Coach® sekä yrittäjyyden ja liiketoimintaosaamisen tradenomi (YAMK, MBA), yrittäjä paremman työelämän ja kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin puolesta. Koko 20 -vuotinen työhistoriani on ollut jatkuvaa muutosta jokaisessa työpaikassani, niin kuin meillä suurimmalla osalla. Yritysostot, rakenneuudistukset ja yt -tilanteet ovat saaneet aikaan paljon pelkoa, väsymystä ja henkilökohtaisia tragedioita henkilöstössä. Olen kuitenkin saanut nähdä rohkaiseviakin selviytymistarinoita. Kahden vuosikymmenen kokemuksen ja perehtymisen myötä tuon ajatukseni ja tietoni esille Uuden ajan työelämätaidot –kirjassani.

Tunnistatko omia arvojasi? Kun joku kysyy arvoja, niihin tulee helposti vastattua terveys, perhe, ystävät, koti, harrastukset jne. Todellisuudessa kuitenkin ne saattavatkin olla jotakin aivan muuta. Arvot ohjaavat toimintaamme, ne ovat syvällä motivaatiomme taustalla. Mikäli toimimme vastoin aitoja arvojamme, elämässämme näyttäytyy useita ristiriitoja, jotka uuvuttavat meitä. Kirjassani Uuden ajan työelämätaidot aloitamme arvomaailmaan perehtymisellä. Kun tunnistat arvosi, sinun on helpompi tehdä omaksi parhaaksesi olevia valintoja. Kirja etenee arvoista oman mielen ja ajatusten kautta oman toiminnan tarkasteluun, unohtamatta henkistä kasvua. Kirjan lopuksi perehdytään menestyksen avaimiin niin omien unelmien kuin työelämän osalta. Kirjan luettuasi olet lähempänä itseäsi ja merkityksellistä työelämää.

E-kirja mastermind -kurssi on ollut todella antoisa ja monipuolinen! Se on kirjan kirjoittamisen lisäksi opettanut mm. markkinointia. Kesken kurssin tuli muussa elämässäni haasteita, joka esti hetkeksi oman etenemisen, mutta verkkokurssilla kiriminen takaisin muiden rytmiin on onneksi mahdollista.

Käy lukemassa lisää: uudenajantyoelamataidot.launchrock.co

 

Ilkka A Porkka

Taiteilijasta markkinoijaksi: tee taiteestasi tuoteluetteloita, nettikauppa ja videoita ja kansainvälisty pienin kustannuksin

Kirjani “Ukonpäiden piirtelijästä kansainväliseksi ammattitaiteilijaksi” on Raija Merilän kehityskertomus, joka auttaa ammattitaiteilijoita, harrastemaalareita, taideseurojen aktiiveja, valokuvaajia ja taidegalleristeja rakentamaan pienin kustannuksin taiteestaan tuoteluetteloita, nettikauppoja ja videoita sekä samalla kansainvälistymään.

Kirjan tueksi ja sen esittelemän menetelmän opettamiseksi valmistelen työnimellä “Taiteilijasta markkinoijaksi, taideyrittäjästä onnistujaksi” -verkkokurssia, jonka osoite on http://artworkoftoday.launchrock.com

Olen Ilkka Porkka – kotkalainen toimittaja, tietokirjailija, taidegalleristi ja matkailuyrittäjä. Autan sinua syksyllä ilmestyvän suomenkielisen e-kirjani “Taiteilijasta markkinoijaksi, taideyrittäjästä onnistujaksi” avulla tekemään tuoteluetteloita, nettikaupan ja videoita taiteestasi sekä kansainvälistymään – pienin kustannuksin. Esittelen menetelmän ja työkalut, joiden avulla otat kuvia ja käytät niitä internet-sivujen, tuoteluetteloiden ja verkkokaupan rakentamisessa sekä videoiden koostamisessa. Paljastan myös, miten minimoit työpanoksesi käyttämällä oikeita sovelluksia. Ahkeruus ja jatkuva työskentely ovat perusta menestykselle: Artwork of Today => Work for Art Every Day, Päivän taideteos => Tekoja taiteen puolesta joka päivä.

E-kirja Mastermind on ollut hyvä kurssi jo tähän mennessä. Kiitokset siitä!

Käy lukemassa lisää: taidemaalariksi.launchrock.com/

 

Taina Sampakoski

Työväline vähemmistökielen elvytykseen. Miten opettaa kieltä pienille lapsille, jotka eivät vielä ymmärrä suomea? Miten elvyttää puhetta sellaisten lasten kohdalla, jotka kyllä ymmärtävät, mutta eivät itse puhu? Miten kielen oppimisesta voi tulla leikki?

Tämän kirjan tavoite on antaa työväline vähemmistökielen elvytykseen. Kirja on suunnattu niiden koulujen, esikoulujen ja päiväkotien työntekijöille, jotka opettavat lapselle vähemmistökieltä. Mielessäni on myös se Ruotsissa asuva suomalaistaustainen nuori isä, joka joitakin aikoja sitten otti minuun yhteyttä kysyäkseen neuvoa ja sopivaa materiaalia 6-vuotiaan poikansa suomen elvytykseen. Tämä kirja on kaikille niille kaksi- tai monikielisessä ympäristössä eläville vanhemmille ja isovanhemmille, jotka haluaisivat antaa lapselle lahjaksi kielen. Vaikka kirjan esimerkit ovat suomen opetukseen, pedagoginen malli soveltuu minkä tahansa kielen elvytykseen ja opetukseen.

Olen Taina Sampakoski, äidinkielen opettaja, kouluttaja ja kirjailija. Olen vuosien ajan käyttänyt vieraan kielen opetuksessa menetelmää, joka perustuu malliin, jolla lapsi oppii ensimmäisen kielensä. Viimeiset vuodet olen toiminut Ruotsissa, jossa opetan suomea suomalaistaustaisille lapsille ja nuorille. Useat heistä eivät enää puhu suomea kotona. Suomesta on tullut äidinkielen sijaan isoäidin kieli. Monet ovat viime vuosina kuitenkin heränneet ajatukseen elvyttää katoamassa oleva kieli. Tässä kirjassa haluan antaa välineet käytännön työhön.

Menetelmä perustuu ajatukseen, jonka mukaan luonnollisin tapa päästä sisälle uuteen kieleen on käyttää hyväksi mallia, jolla lapsi oppii äidinkielen. Menetelmässä edetään puhumiseen kolmen vaiheen kautta.

Kirjassa annan esimerkkejä leikeistä ja puuhista, joissa kommunikaatio asettuu kielen oppimisen vaiheisiin. Siirtyminen vaiheesta toiseen tapahtuu lapsen yksilöllisten edellytysten mukaisesti. Lapsi oppii yhteisen toiminnan kautta vuorovaikutuksessa toisten oppilaiden tai kielimestarin kanssa.

Kirjan tarkoitus ei siis ole antaa pelkästään hauskoja ideoita ja toimivia aktiviteetteja, vaan kirjan esimerkkien avulla opettaja tai kielimestari löytää mallin, jota hän voi soveltaa kaikessa kommunikoinnissa pyrkiessään elvyttämään lapsen suomea. Menetelmä tekee oppimisesta pakotonta ja hauskaa. Kielestä tulee leikki ja leikin kieli on suomi.

Vähemmistökielten parissa työskentelevät ovat suhteellisen pieni ja hajallaan toimiva ryhmä antaumuksellisia opettajia ja kielimestareita. Mastermind-kurssin avulla olen saanut välineet sekä kirjoittaa tämän kirjan, että tavoittaa kirjani kohderyhmän.

Käy lukemassa lisää: www.elvytakielta.com

 

Taina Siukola

Mindfulness-taidot työssä – lisää aikaa ja parempia tuloksia voi saada vain pysähtymällä!

Olen Taina Siukola, Maatalous- ja metsätieteiden maisteri, työyhteisökouluttaja ja Coach sekä Mindfulness Työssä -ohjaajakouluttaja. Runsaan 30-vuoden aikana olen perehtynyt laaja-alaisesti kokonaisvaltaista hyvinvointia ja työyhteisöjen menestystä käsittelevään materiaaliin ja viimeiset 15 vuotta erityisesti mindfulnessin mahdollisuuksiin näillä alueilla.

Työelämässä kaivataan yhä enemmän taitoja, jotka auttavat olemaan tietoisesti läsnä ja keskittymään olennaiseen. Syksyllä julkaistava kirja “Mindfulness-taidot työssä” antaa yksittäisille työntekijöille ja työyhteisöille avaimet läsnäolevaan työn tekemiseen. Kirjan ohjeita noudattaen mindfulness-taitoja voi oppia aivan uudenlaisella, helposti omaksuttavalla tavalla.

E-kirja Mastermind -kurssi on ylittänyt kaikki odotukseni. Minulle on vuosien varrella kertynyt suuri määrä aineistoa ja olen aina halunnut kirjoittaa siitä kirjan, mutta en ole aikaisemmin päässyt alkua pidemmälle. Kurssilta saamieni ohjeiden avulla prosessi on nyt päässyt vauhtiin ja tämä on aivan loistavaa! Kaikkein parasta kurssissa on kuitenkin ollut kirjan myyntiin ja markkinointiin liittyvä tieto, jota on helppo soveltaa seikkaperäisten ohjeiden ansiosta. Kiitos hienosta kurssista!

Käy lukemassa lisää: mindfulnesstyossa.launchrock.co/

 

Tiina Airaksinen

Jumittaako opinnäytteen kirjoitustyö? Opinnäyteteksti vauhtiin -opas auttaa sinua raivaamaan kirjoittamisen esteet ja hidasteet. Sovella oppaan vinkkejä, opi esimerkeistä ja hyödy harjoituksista

Jumittaako opinnäytteen kirjoittaminen? Onko vaikeuksia vauhdittaa tekstintekoa? Tyssääkö tekstimatka alkuunsa?

Opinnäyteteksti vauhtiin on käytännön opas opinnäytteen kirjoittajalle tekstityön alkuun ja ohjaajalle työn tueksi. Opas auttaa tunnistamaan kirjoittamisen esteet ja hidasteet, kuten ongelmalliset asenteet, pelot ja toimimattomat työtavat. Se tarjoaa keinot niiden voittamiseen ja motivoi saamaan tekstiä aikaan alusta asti. Opas sisältää testin, tietoa, vinkkejä, esimerkkejä ja harjoituksia. Opinnäyteteksti vauhtiin oivalluttaa opinnäytteen sanoittamiseen.

Opinnäyte on tekijänsä asiantuntijuuden ja osaamisen näyttö. Opinnäytteen myötä tuo osaaminen tulee tunnistetuksi ja tunnustetuksi. Kirjoittaminen tekee osaamista näkyväksi: opinnäyteteksti näyttää, mitä, miksi ja miten tehtiin. Moni kuitenkin kokee kirjoitustyön hankalaksi. Tekstiä ei vain tahdo alkaa tulla, vaikka kuinka haluaisi. Tai jos tulee, sen tuotto takkuaa. Tekstipolulla on esteitä ja hidasteita.

Opas antaa eväitä oman kirjoitustyön johtamiseen. Se innostaa kirjoittajaa oivaltamaan ratkaisuja opinnäytteensä sanoittamiseen. Se motivoi tarkastelemaan kirjoittamiseen liittyviä asenteita, olosuhteita, pelkoja, aloittamisen ongelmia ja työtapoja.

Opas lisää ymmärrystä opinnäytteen tekstilajista. Tavoitteena on oivalluttaa kirjoittaja opinnäytteensä sanoittamiseen. Se sopii paitsi opinnäytettään tekeville, myös ohjaajille. Oppaan käyttöohje on yksinkertainen: lue, sovella ja opi! Ohjetta noudattava voi keveämmin mielin sanoa: ”Opinnäyteteksti, ala tulla!
Olen Tiina Airaksinen, kirjoitusviestinnän valmentaja. Olen lähes 20 vuoden ajan osallistunut satoihin opinnäyteprosesseihin ja niiden kehittämiseen ammattikorkeakoulussa ja Aalto-yliopistossa. Työni on opettanut minulle ja ohjattavilleni, että kirjoittamisen esteet ja hidasteet voi ja kannattaa voittaa.

Saat oppaan ennakkotilaajana hintaan 9.90 euroa (sis. alv:n 24 %) ja lahjaksi Seitsemän kohdan huoneentaulun, jos ilmoitat kiinnostuksesi lähettämällä sähköpostiosoitteesi. Huoneentaulun vinkeistä saat ensiapua opinnäytetekstisi virittelyyn. Ilmoittautuminen ei ole sitova.

Pekka Mattilan luotsaama e-kirja Mastermind -valmennus on edistänyt oppaani kirjoittamista ratkaisevasti. Valmennus on auttanut tavoitteelliseen ja jäsentyneeseen työskentelyyn. Se on motivoinut, kannustanut ja antanut mainiot työkalut prosessin hallintaan ja kirjantekoon. Suosittelen e-kirja Mastermindiä tavoitteellista e-kirjaprojektia harkitseville asiantuntijoille.

Käy lukemassa lisää: vauhditaopinnaytetekstia.launchrock.com

 

Marjut Salminen

Salus publica, salus mea = kaikkien hyvinvointi on myös minun hyvinvointini. Huonon työilmapiirin korkin poksauttaminen hyvän ryhmädynamiikan avulla.

Kirjassani käsittelen ryhmädynamiikkaa ja toimimatonta vuorovaikutusta. Huono työilmapiiri on korkki kaikelle kehitykselle ja kirjassa käsitellään miten huonon ilmapiirin korkki poksautetaan. Kirjassa esitellään prosessinomaisesti ryhmädynamiikan eri vaiheet ja miten luottamus voidaan palauttaa työyhteisöön. Miten klikit syntyvät ja mistä oikein on kysymys. Kirjassa perehdytään ratkaisukeskeiseen ongelman käsittelyyn ja kirja rohkaisee sekä esimiehiä että työntekijöitä oikea-aikaiseen ja aktiiviseen puuttumiseen työelämän haastavissa tilanteissa.

Tässä kirjassa esitellään Ryhmädynamiikkaa ja mentorina toimii BeeGood-mehiläinen. Tämä toimintamalli toimii kaikissa eri elämäntilanteissa ; kotona, päiväkodissa, koulussa, työelämässä. Ihmissuhteilla on tärkeä merkitys elämän valinnoissa ja jokapäiväisessä arjessa.

Huono ilmapiiri on korkki kaikelle kehitykselle. Tämän kirjan avulla tulet tietoiseksi miten reilua peliä pelataan ja miten korkki poksautetaan. Hyvä ilmapiiri ja hyvinvointi on kaikkien yhteinen asia. Kirjan taustalla on kansainvälinen hanke, jonka suunnitteluun olen osallistunut teemalla: Wellbeing at school- European priority – Safe school.

Minun nimeni on Marjut Salminen. Omassa työssäni kansainvälisten asioiden suunnittelijana olin mukana oppilaitoksessa edistämässä opiskelijoiden opintoja. Tätä työtä tehdessäni olin mukana useissa kansainvälisissä verkostoissa ja useiden tapaamisten yhteydessä voimakkaasti nousi esille mm. kaikkia järkyttäneet väkivaltaiset tapahtumat oppilaitoksissa eri puolilla maailmaa.

Tässä kirjassa tarkastelen asioita näkökulmasta; miten asioihin voi vaikuttaa ja vastata oppilaitoksen päämäärään tehdä työtä tyytyväisen ja oppivan opiskelijan hyväksi. Usein työilmapiiriin liittyvistä asioista keskusteltiin aika avoimesti kansainvälisissä verkostoissa ja huomasin, että samanlaisia ongelmia on muissakin maissa. Työilmapiiri ei ole paras mahdollinen. Mistä se johtuu? Työ- ja koulukiusaaminen ovat nykyään globaali ilmiö. Oppilaitosmaailmassa koko henkilökunnan tulisi olla malliesimerkkeinä opiskelijoille, jotka ovat työntekijöitä tulevaisuuden työpaikoissa.

Hyvinvoivassa oppilaitoksessa, joka on satojen ihmisten opiskelu- ja työpaikka, on aito tunne siitä, että oppilaitoksessa on turvallinen ja mukava tunne olla työntekijänä ja opiskelijana. Hyvinvoivassa yhteisössä voidaan aidosti saavuttaa parempia tuloksia, toimia oppimisympäristöjen kehitystyössä ja kasvattaa uudenlaista sukupolvea työelämään.

Tärkeimmäksi ja varmaankin yhdeksi hyväksi vaihtoehdoksi nousi elämän oikeiden arvojen oivaltaminen. Oppilaitoksilla on suuri merkitys hyvien arvojen vaalimisessa. Perinteet, säännöllinen elämä, hyvät harrastukset, terveellinen ruokavalio ja hyvät ihmiset luovat pysyvyyttä ja edistävät turvallisuuden tunnetta.

Elämisen taito ja yhteisyyden kokeminen kantavat yli vaikeiden kriisien ja antavat elpymisvoimaa. Kyky tulla toimeen ihmisen kanssa on yhä keskeisempää. Ihmiset tarvitsevat lämpöä, läheisyyttä, välittämistä ja yhteenkuuluvuutta. Kyky ottaa vastaan ja antaa apua ovat välttämättömiä ominaisuuksia. Jokaisella ihmisellä on mahdollisuus kehittää omia vuorovaikutustaitojaan, mutta tahto pitää lähteä omasta itsestä.

Tartu tilaisuuteen.